OFERTA

ORTODONCJA

CHIRURGIA

IMPLANTOLOGIA

PERIODONTOLOGIA

PROTETYKA

ENDODONCJA

ZACHOWAWCZA

PEDODONCJA

HIGIENIZACJA

WYBIELANIE

DIAGNOSTYKA RTG

CENNIK

ORTODONCJA

 • Konsultacja specjalistyczna – 100 zł
 • Wyciski na modele diagnostyczne – 150 zł
 • RTG panoramiczne – 100 zł
 • RTG cefalometryczne – 100 zł
 • Tomografia – 300 zł
 • Aparat stały – 2500 zł
 • Aparat grubołukowy – 600 zł
 • Aparat zdejmowany jednoszczękowy – 600 zł
 • Aparat retencyjny – 300 zł
 • Zdjęcie aparatu stałego – 100 zł
 • Płytka nagryzowa – 200 zł
 • Wizyty kontrolne:
 • aparat stały – 100 -150 zł
 • aparat grubołukowy – 50 zł
 • aparaty retencyjne – 50 zł

CHIRURGIA

 • Ekstrakcja – 250-300 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego – 150 – 200 zł
 • Ekstrakcja chirurgiczna – 400 zł
 • Ekstrakcja zęba ósmego – 350-450 zł
 • Ekstrakcja chirurgiczna zęba ósmego – zabieg – 800 zł
 • Zamknięcie zatoki – 350 zł
 • Implant – 3000 zł
 • Śruba gojąca – 300 zł
 • Podniesienie dna zatoki – od 3500 zł
 • Odsłonięcie zęba zatrzymanego i przyklejenie zamka – 700 zł
 • Plastyka wędzidełka – 250 zł
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba – 700 zł
 • Nacięcie ropnia – 250 zł
 • Znieczulenie komputerowe w cenie zabiegu
 • Usunięcie szwów w cenie zabiegu
 • Regeneracja kości – od 3000 zł

PERIODONTOLOGIA

Przed konsultacją konieczne wykonanie RTG panoramicznego dla dokładnej diagnostyki i zaplanowania prawidłowego leczenia.

 • Konsultacja specjalistyczna – 100 zł
 • Kontrola w trakcie leczenia co 3 m-ce – 100 zł
 • Skaling głęboki – jeden łuk – 450 zł
 • Pogłębienie przedsionka z przeszczepem dziąsłowym – 1200 zł
 • Gingiwoplastyka (korekta konturu i przerostu dziąsła) – 150 zł /od zęba/
 • Wydłużenie korony klinicznej zęba – od 500 zł
 • Korekta chirurgiczna uśmiechu dziąsłowego – 1800-2000 zł za łuk zębowy
 • Pokrycie recesji – 1000 – 1500 zł

PROTETYKA

 • Korona porcelanowa – 1300 zł
 • Korona cyrkonowa – 2000 zł
 • Korona na implancie – od 2700 zł
 • Korona tymczasowa – 150 zł
 • Licówka porcelanowa – 2100 zł
 • Nakład kompozytowy – 900 zł
 • Nakład porcelanowy – 1200 zł
 • Most adhezyjny – 2800 zł
 • Wkład indywidualny – 550-600 zł
 • Proteza szkieletowa – od 2700 zł
 • Proteza akrylowa – 1800 zł
 • Naprawa protezy – od 200 zł
 • Modele diagnostyczne – 150 zł
 • Deprogramator – 450 zł
 • Prace kombinowane – indywidualna wycena
 • Nawoskowanie próbne wax-up –120 zł od punktu
 • Zdjęcie mostu – 150 zł (za punkt w moście)
 • Podścielenie protezy – 450 zł

ENDODONCJA

 • Konsultacja specjalistyczna – 100 zł

Leczenie endodontyczne

 • 1 kanał – 700 zł / powtórne leczenie – 900 zł
 • 2 kanały – 900 zł / powtórne leczenie – 1200 zł
 • 3-4 kanały – 1200 zł – 1400 zł / powtórne leczenie – 1600 – 1800 zł
 • Tymczasowe wypełnienie kanału (lek) – 250 zł
 • Cena dotyczy leczenia kanałowego bez odbudowy korony zęba.
 • Zamknięcie perforacji korzenia – 350 zł
 • Usunięcie złamanego narzędzia – 450 zł
 • Udrożnienie dodatkowego kanału – 450 zł
 • Usuwanie wkładu koronowo-korzeniowego – 450 zł
 • Rewizja kanału pod mikroskopem – 200 zł
 • Wizyta interwencyjna (dewitalizacja/ekstyrpacja) – 200 zł
 • Odbudowa kompozytowa zęba do leczenia endodontycznego – 200 zł
 • Odbudowa po leczeniu endodontycznym – 350 – 450 zł
 • Wkład z włókna szklanego – 350 – 450 zł
 • Odbudowa po leczeniu endodontycznym – onlay – 900 zł

Do każdego leczenia endodontycznego w cenie:

 • znieczulenie komputerowe, koferdam, RTG cyfrowe
 • zabezpieczenie korony leczonego zęba pomiędzy wizytami materiałem glassjonomerowym

LECZENIE ZACHOWAWCZE

 • Przegląd stomatologiczny – 100zł

Przed przeglądem stomatologicznym konieczne wykonanie aktualnego RTG panoramicznego dla dokładnej diagnostyki i zaplanowania prawidłowego leczenia.

 • Wypełnienie małe – 250 zł
 • Wypełnienie średnie – 300 zł
 • Wypełnienie duże – 350 zł
 • Odbudowa zęba – 500 zł
 • Lakierowanie pojedynczego zęba – 50 zł
 • Licówka kompozytowa – 600 zł
 • Nakład kompozytowy – endokorona – 900 zł
 • Opatrunek tymczasowy długoczasowy glassjonomerowy – 150 zł
 • Opatrunek tymczasowy krótkoczasowy – 100 zł
 • Wzmocnienie zęba po leczeniu kanałowym wkładami z włókna szklanego – 350 – 400 zł
 • Wybielanie zęba po leczeniu kanałowym – pierwsza wizyta – 200 zł, kolejna – 100 zł
 • Wybielanie nakładkowe – 4 strzykawki – 800 zł
 • Zabieg higienizacji: (skaling +piaskowanie +polerowanie +fluoryzacja +instruktaż) – 300 zł
 • Wybielanie laserowe – 1200 zł
 • Znieczulenie komputerowe w cenie zabiegów.

PEDODONCJA

 • Wizyta adaptacyjna – 50 zł
 • Wypełnienie ząb mleczny – 150 – 200 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego – 150 – 200 zł
 • Opatrunek w zębie mlecznym – 50 zł
 • Dewitalizacja zęba mlecznego + opatrunek tymczasowy – 100 zł
 • Leczenie amputacyjne z wypełnieniem glasjonomerem – 150
 • Lakowanie zęba stałego – 100 zł
 • Fluoryzacja lakierem fluorowym jednego łuku zębowego – 100 zł
 • Przegląd stomatologiczny – 100 zł
 • Znieczulenie komputerowe w cenie zabiegu.